https://www.dazrumachinery.com

รหัสสินค้า : ST-NKB-2603386

ขายเครื่อง กระทุ้งร่องลิ่ม (ยี่ห้อ Nakabo)/(รุ่น SLP-150)
เครื่องจักรพร้อมใช้งาน
สามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับ
ยี่ห้อ : Nakabo
รุ่น : SLP-150
ระยะกระทุ้ง : 150 มม.

เครื่องกระทุ้งร่องลื่มมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 120,000 บาท
Visitors: 58,950