https://www.dazrumachinery.com

รหัสสินค้า : ST-NKB-1101391

ขายเครื่อง กระทุ้งร่องลิ่ม สภาพ 95% (ยี่ห้อ Nakabo)/(รุ่น SL-200)
เครื่องจักรพร้อมใช้งาน
สามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับ
ยี่ห้อ : Nakabo
รุ่น : SL-200
ระยะกระทุ้ง : 200 มม.

เครื่องกระทุ้งร่องลื่มมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 120,000 บาท
Visitors: 58,951