https://www.dazrumachinery.com

รหัสสินค้า : SM-AMD-0701260

ขายเครื่อง ตัด (ยี่ห้อ Amada)/(รุ่น H3013)/(ยาว 3000 มม.)เครื่องจักรพร้อมใช้งาน
สามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับ
ยี่ห้อ : Amada
รุ่น : H3013
ตัดงานได้กว้าสุด : 3000 มม.
ตัดงานได้หนาสุด : 13 มม.

เครื่องตัดโลหะแผ่น มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 200,000 บาท
Visitors: 56,825