https://www.dazrumachinery.com

ประจำเดือน 1/2022


 • S__27369565.jpg
  ขายเครื่องมิลลิ่ง มีอก สภาพ 90%(ยี่ห้อ Shizuoka)/(โต๊ะงาน 1100x280 มม.)เครื่องจักรพร้อมใช้งาน สามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Shizuokaรุ่น VHR-Gขนาดของโต๊ะงาน ...

 • S__27369573.jpg
  ขายเครื่อง กระทุ้งร่องลิ่ม (ยี่ห้อ Yamage)/(รุ่น MY-200D)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Yamageรุ่น : MY-200Dระยะกระทุ้ง : 200 มม. สามารถ...

 • S__27369591.jpg
  ขายเครื่อง ปาด (ยี่ห้อ Mazak )/(โต๊ะงาน 1300x300มม.)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Mazakขนาดของโต๊ะงาน : 1300x300 มม.ชนิดของ Spindle : B...

 • S__27369600.jpg
  ขายเครื่อง CNC มิลลิ่ง สภาพ 95% (ยี่ห้อ Mori Seiki)/(SV-500)/(คอลโทรล Fanuc-18iMA)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Mori Seikiรุ่น : SV-500...

 • S__27369618.jpg
  ขายเครื่องมิลลิ่ง สภาพ 90%(ยี่ห้อ Makino)/(โต๊ะงาน 1100x280 มม.) เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Makinoรุ่น : KJ...
Visitors: 61,385