https://www.dazrumachinery.com

ประจำเดือน 07/2020


 • S__15335428.jpg
  ขายเครื่อง เจาะเรเดียล(ยี่ห้อ Mori Seiki)/(รุ่น YR3-115)/(แขนยาว 1150 มม.)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Mori Seikiรุ่น : YR3-115ขนาดของ...

 • S__15335434.jpg
  ขายเครื่อง ปั้ม สภาพ 90% (ยี่ห้อ Amada)/(รุ่น TP-45C-X2)/(ขนาด 45 ตัน)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Amadaรุ่น : TP-45C-X2ปี : 1985ขนาด ...

 • S__15335467.jpg
  ขายเครื่อง กลึง (ยี่ห้อ Mazak )/(รุ่น Junior)/(ยาว 6 ฟุต) เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Mazakรุ่น : Juniorขนาดของเครื่องจักร : 6 ฟุตขนา...

 • S__15335489.jpg
  ขายเครื่องมิลลิ่ง มีอก สภาพ 90%(ยี่ห้อ Shizuoka)/(โต๊ะงาน 1100x280 มม.)เครื่องจักรพร้อมใช้งาน สามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Shizuokaรุ่น VHR-Gขนาดของโต๊ะงาน ...

 • S__15335525.jpg
  ขายเครื่อง ปาด (ยี่ห้อ Kotobuki)/(โต๊ะงาน 3300x880 มม.)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Kotobukiขนาดของโต๊ะงาน : 3300x880 มม.ชนิดของ Spind...


Visitors: 34,394