https://www.dazrumachinery.com

เครื่อง กระทุ้งร่องลื่ม / Slotter Machine


 • S__11518318.jpg
  ขายเครื่อง กระทุ้งร่องลิ่ม (ยี่ห้อ Yamage)/(รุ่น MY-300) เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Yamageรุ่น : MY-300หน้าจานขนาด : เส้นผ่านศูนย์กล...

 • S__17571920.jpg
  ขายเครื่อง กระทุ้งร่องลิ่ม (ยี่ห้อ Nakabo)/(รุ่น NS-3D) เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Nakaboรุ่น : NS-3Dระยะกระทุ้ง : 150 มม.เครื่องกระ...

 • S__11518232.jpg
  ขายเครื่อง กระทุ้งร่องลิ่ม (ยี่ห้อ Nakabo)/(รุ่น SL-150) เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Nakaboรุ่น : SL-150หน้าจานขนาด : เส้นผ่านศูนย์กล...

 • S__11518240.jpg
  ขายเครื่อง กระทุ้งร่องลิ่ม (ยี่ห้อ Yamge)/(รุ่น MY-150) เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Yamageรุ่น : MY-150หน้าจานขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลา...

 • S__2547817.jpg
  ขายเครื่อง กระทุ้งร่องลิ่ม (ยี่ห้อ Yamage)/(รุ่น MY-260S) เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Yamageรุ่น : MY-260Sหน้าจานขนาด : เส้นผ่านศูนย์...
Visitors: 44,305