https://www.dazrumachinery.com

เครื่อง กระทุ้งร่องลื่ม / Slotter Machine  • S__13041766.jpg
    ขายเครื่อง กระทุ้งร่องลิ่ม (ยี่ห้อ Yamage)/(รุ่น MY-400)เครื่องจักรพร้อมใช้งาน สามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Yamageรุ่น : MY-400หน้าจานขนาด : เส้นผ่านศูนย์กล...

  • S__13041776.jpg
    ขายเครื่อง กระทุ้งร่องลิ่ม (ยี่ห้อ Yamage)/(รุ่น MY-200)เครื่องจักรพร้อมใช้งาน สามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Yamageรุ่น : MY-200หน้าจานขนาด : เส้นผ่านศูนย์กล...

  • S__17571920.jpg
    ขายเครื่อง กระทุ้งร่องลิ่ม (ยี่ห้อ Nakabo)/(รุ่น NS-3D) เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Nakaboรุ่น : NS-3Dระยะกระทุ้ง : 150 มม.เครื่องกระ...
Visitors: 24,195