https://www.dazrumachinery.com

เครื่อง CNC มิลลิ่ง / Machining Center Machine • S__10674228.jpg
  ขายเครื่อง CNC มิลลิ่ง สภาพ 95% 5 แกน(ยี่ห้อ Makino)/(รุ่น FNC-86)/(Professional 3)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Makinoรุ่น : FNC-86ขนา...

 • S__4587626.jpg
  ขายเครื่อง CNC มิลลิ่ง สภาพ95% (ยี่ห้อ Makino)/(รุ่น FNC-74)/(คอลโทรล Fanuc 0M)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่่ห้อ : Makinoรุ่น : FNC-74คอลโทร...

 • S__10461295.jpg
  ขายเครื่อง CNC มิลลิ่ง สภาพ 90% (ยี่ห้อ Mori Seiki)/(รุ่น MV 45 )/(คอลโทรล Fanuc-0M) เครื่องจักรพร้อมใช้งาน สามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Mori Seikiรุ่น : MV...

 • 1.jpg
  ขายเครื่อง CNC มิลลิ่ง(ยี่ห้อ Okuma & Howa )/(รุ่น Millac 415-V)/(Fanuc 18M)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Okuma&Howaรุ่น : Mill...

 • S__10526743.jpg
  ขายเครื่อง CNC มิลลิ่ง (ยี่ห้อ Okuma & Howa)/(รุ่น Millac 611V )/(คอลโทรล Fanuc-16M)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Okuma & Howaร...

 • S__10526733.jpg
  ขายเครื่อง CNC มิลลิ่ง (ยี่ห้อ Mori Seiki)/(รุ่น MV 45 )/(คอลโทรล Fanuc-0M)เครื่องจักรพร้อมใช้งาน สามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Mori Seikiรุ่น : MV-45คอลโทรล...

 • S__15786006.jpg
  ขายเครื่อง CNC มิลลิ่ง (ยี่ห้อ Kitamura)/(รุ่น Mycenter 5 )/(คอลโทรล Fanuc-0M)เครื่องจักรพร้อมใช้งาน สามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Kitamuraรุ่น : Mycenter 5ค...

 • S__4587609.jpg
  ขายเครื่อง CNC มิลลิ่ง (ยี่ห้อ Hitachi/(รุ่น M-406V)/(คอลโทรล Fanuc 0M)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่่ห้อ : Hitachiรุ่น : Macc-Matic 406Vคอลโ...

 • S__8216673.jpg
  ขายเครื่อง CNC มิลลิ่ง (ยี่ห้อ Mori Seiki)/(รุ่น MV 65 )/(คอลโทรล Fanuc-0M) เครื่องจักรพร้อมใช้งาน สามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Mori Seikiรุ่น :...

 • S__13222043.jpg
  ขายเครื่อง CNC มิลลิ่ง (ยี่ห้อ Makino)/(รุ่น MSA-50)/(คอลโทรล Fanuc-0M)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Makinoรุ่น : MSA50ปี : 1992คอลโทรล...

 • CNC-12-1.jpg
  ขายเครื่อง CNC มิลลิ่ง สภาพ 95% (ยี่ห้อ Makino Seiki)/(MH65D-20)/(คอลโทรล Fanuc-11M)เครื่องจักรพร้อมใช้งาน สามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับ ยี่ห้อ : Makino Seiki รุ่น...

 • S__9183372.jpg
  ขายเครื่อง CNC มิลลิ่ง สภาพ 95% (ยี่ห้อ Makino)/(FNC106-A20)/(คอลโทรล Fanuc-0M)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Makinoรุ่น : FNC106-A20คอล...

 • S__9183358.jpg
  ขายเครื่อง CNC มิลลิ่ง (ยี่ห้อ OKK)/(รุ่น MCV-410 )/(คอลโทรล Fanuc-15M) เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่่ห้อ : OKKรุ่น : MCV-410คอล...

 • S__41533475.jpg
  ขายเครื่อง CNC มิลลิ่ง (ยี่ห้อ Roku-Roku)/(รุ่น Vertimac-K)/(คอลโทรล Fanuc 0M)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่่ห้อ : Roku-Rokuรุ่น : Vertimac-K...
Visitors: 83,757