https://www.dazrumachinery.com

เครื่องพับ / Bending Machine • S__2842810.jpg
  ขายเครื่อง พับ (ยี่ห้อ Amada)/(รุ่น RG-35) เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Amadaรุ่น : RG-35ความจุ : 35 ตันโต๊ะงานยาว : 1200 มม.งานยาวสุด...

 • S__11550772.jpg
  ขายเครื่อง พับ (ยี่ห้อ Amada)/(รุ่น RG-50) เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Amadaรุ่น : RG-50ความยาวงานที่พับได้ : 2000 มม.Stoke : 100 มม....

 • S__2179272.jpg
  ขายเครื่อง พับ (ยี่ห้อ Komatsu)/(รุ่น PHS35x125)/(35 ตัน)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Komatsuรุ่น : PHS35x125ความยาวเครื่องพับ : 1250 ...

 • S__11944015.jpg
  ขายเครื่อง พับ (ยี่ห้อ Amada)/(รุ่น RG-25) เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Amadaรุ่น : RG-25ความจุ : 25 ตันโต๊ะงานยาว : 1200 มม.งานยาวสุด...

 • S__13222015.jpg
  ขายเครื่อง พับ (ยี่ห้อ Amada)/(รุ่น RG-25) เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Amadaรุ่น : RG-25ความจุ : 25 ตันโต๊ะงานยาว : 1200 มม.งานยาวสุด...

 • S__2547826.jpg
  ขายเครื่อง พับ (ยี่ห้อ Amada)/(รุ่น RG-35) เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับ ยี่ห้อ : Amada รุ่น : RG-35 ความจุ : 35 ตัน โต๊ะงานยาว : 1200 มม. งานย...

 • S__3768463.jpg
  ขายเครื่อง พับ (ยี่ห้อ Komatsu)/(รุ่น PHS35x125)/(35 ตัน)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Komatsuรุ่น : PHS35x125ความยาวเครื่องพับ : 1250 ...
Visitors: 58,951